Tentang Kami

Koperasi  Seri Cheeding Berhad di tubuhkan pada tahun 1957 dengan no pendaftaran COOP 1213/57 (3016).Menjalankan aktiviti perladangan sebagai aktiviti utama. Manakala aktiviti perniagaan yang lain adalah seperti pertanian, stesen minyak desa, peruncitan, pembekalan dan pengedaran serta sektor hartanah.

Dianggotai seramai lebih kurang 148 orang. Ahli Lembaga dan Jawatankuasa terdiri 9 orang yang bertindak merancang, mengurus, melaksana serta mengawal semua aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh koperasi dengan dibantu oleh tenaga-tenaga kerja berpengalaman.